Projekt ,,Aktivita“ – oceníme stravnými poukážkami toho člena v skupine, ktorého reakcia bude najviac prospešná a jeho prístup bude najempatickejší k príspevku člena, ktorý potrebuje psychickú podporu – vľúdnym slovom, vzhľadom na súdne pojednávanie. Samozrejme by sme boli rady, aby nám aj napísali svoje vlastné skúsenosti k samotnému priebehu konania.