Projekt e – akcie je zameraný na dražbu spotrebného tovaru, kde dražiteľ získa tovar či službu, ale výťažok z aukcie nepôjde tomu, kto ju organizoval, ale na potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi, ktorí sa snažia svoju situáciu riešiť. Charitatívnu e- aukciu môžu organizovať všetci, ktorí sa rozhodnú takto pomôcť, ale príjemcovia potravinovej pomoci môžu byť len členovia skupiny Pomoc Anjelov nádeje.