Projekt ,,Krôčik po krôčiku“ odmeníme cca 1x/štvrťrok ,takého člena skupiny, ktorý sa najviac snažil svoju nepriaznivú situáciu vyriešiť – vyriešiť svoj problém – 1.cena – nákup základných potravín v hodnote 20€, 2.cena – balík mliečnych výrobkov v hodnote 10 €, 3.cena – nákup ovocia a zeleniny v hodnote 5 € (členovia skupiny o 3.cene sami rozhodnú kto ju dostane)