Naučme sa sporiť

  1. Člen skupiny, ktorý je v materiálnej núdzi môže sporiť na svoj účet v ľubovoľnej čiastke a na konci roka 2019 sa vyhodnotia jeho úspory na základe výpisu sporenia.
  2. Ak sa člen skupiny rozhodne o sporenie napíše do poznámky pri prevode na svoj účet ,,SPORENIE “
  3. Musí ísť o sporenie a nie o jednorázový vklad.
  4. Ak vloží a budúci mesiac vyberie a opakovane, nie je to sporenie. Na druhej strane, ak sa po pár mesiacoch ocitne človek vo väčšej núdzi a potrebuje peniaze vybrať 1- 2 krát do roka (napr. nedoplatok na elektrine, zvýšené výdavky na začiatku školského roka, počas choroby…), nepríde o možnosť odmeny, ak bude naďalej sporiť.
  5. Sporiť musí každý mesiac a môže zabudnúť max. 3 X s tým, že musí peniažky za ušlý mesiac doložiť.
  6. Každý kto by chcel podporiť tento projekt sa môže zapojiť ako darca a prispievať sumou, podľa jeho možnosti. Tie peniažky budu odmenou – bonusom za to, že sa členovia snažia hľadať riešenia ako si pomôcť v ťažkých situáciach. Prosím darcov, aby napísali do poznámky pri prevode na účet občianskeho združenia Sporenie – bonus, ďakujeme 🙂
  7. Ten kto bude žiadať v iných skupinách, či na darcovských portáloch, či od rôznych organizácií finančnú pomoc, upozorní svojim príspevkom, či komentárom potencionálneho podporovateľa projektu, aby vedel o tejto skutočnosti a na základe toho sa rozhodol, či mu vyplatí bonus k sporeniu.
  8. Koncoročný bonus sa bude prideľovať na základe nasporenej čiastky na účte občianskeho združenia, nezávislé od výšky sporenia členom skupiny, ktorí sú v materiálnej núdzi. Darcovia rozhodnú komu bonus pridelia. Nie je nárokovateľný každému kto bude sporiť.
  9. Transparentný účet občianskeho združenia : Názov účtu: Pomoc Anjelov nádeje, číslo účtu 2101131682/8330 (IBAN: SK1483300000002101131682 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Projekt ,,Reťaz“

Človek v núdzi často pomoc očakáva, v mnohých skupinách je ruka, ktorá dáva. Často tie isté ruky stále dávajú a stále tie isté ruky pomoc čakajú. OZ Pomoc anjelov nádeje vymyslelo reťaz s ohnivkami, skúšame si pomôcť medzi sebou sami :). Ak niekto peniažky napríklad dá, napečie za to jedna mamina :). Koláčiky pošle sladké, slané, pomôže takto druhej mame. Za koláčiky táto ďakuje, pre tretiu mamku čiapku štrikuje. Čiapka poteší dieťa tejto mamy, tá ďalšiu obdaruje bylinkami :).
Kým čaj z byliniek večer vypije, ďalšej daňové priznanie spracuje :). Takto sa reťaz ďalej šíri, zapojiť sa môže desať, nielen štyri.
Aj “ prázdne ruky “ zapojiť sa dajú, ak majú snahu a výhovorky nehľadajú :).

,,Podporme ľudí v núdzi – farmárov a gazdiniek na Slovensku „

V projekte ,,Podporme ľudí v núdzi – farmárov a gazdiniek na Slovensku “ https://www.facebook.com/PodpormeludivnudzifarmarovnaSlove…/ môžu členovia ponúkať z vlastného gazdovstva zeleninu či ovocie, alebo gazdinky môžu napiecť koláče či rôzne pochúťky slovenskej kuchyne na základe objednávky

,,Pomoc k prežitiu šikovnými ručičkami“

Projekt ,,Pomoc k prežitiu šikovnými ručičkami“ https://www.facebook.com/pomockprezitiu slúži na pomoc rodinám v ťažkej životnej situácií zo skupiny Skupinová sociálna práca, ktorí sa snažia riešiť svoj problém predajom vlastnoručne vyrobených výrobkov. Projekt Šikovné ručičky je súčasťou projektu Banka s oblečením – Charita shop

Ponuka a dopyt práce pre členov skupiny Skupinová sociálna práca

Stránka Ponuka a dopyt práce pre členov skupiny Skupinová sociálna práca https://www.facebook.com/ponukaadopytprace je určená pre členov skupiny Skupinová sociálna práca a pre všetkých, ktorí im prácu ponúkajú.

Pomoc pre ľudí v núdzi s overenými výzvami

Stránka Pomoc pre ľudí v núdzi s overenými výzvami https://www.facebook.com/pomocpreludivnudzisoverenymivyzvami slúži, aby pomohla ľuďom v núdzi, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií a nevedia si pomôcť sami. Výzvu o pomoc si môžu podať len členovia skupiny Skupinová sociálna práca po troch mesiacoch členstva, ktorí sa snažia aj vlastnou činnosťou svoj problém riešiť.

Foodsharing Slovensko – podeľ sa s potravinami

Skupina Foodsharing Slovensko – podeľ sa s potravinami https://www.facebook.com/groups/Foodsharing.Slovensko/ je založená za účelom, aby sme zachránili potraviny pred zbytočným vyhodením a ponúkli potravinovú pomoc tam, kde bude účelne využitá, zamedzili tak biede a odpadu.

,,Škola sa blíži“

Projekt ,,Škola sa blíži“ – Už o dva týždne a nie o mesiac, mnohé však trápi – kde na to zas vziať ? Druhé zas šuflíky otvorili – zošity aj perá do nich skryli. No deti rastú a už iné pomôcky sa žiadajú – a čo tie staré ? Využiť sa nedajú ? Mamičky zlaté, nápad taký mám, to čo netreba mi inej mamke posielam. A tá čo podaruje veci ďalším trom, v našej súťaži bude víťazom

,,Darčeky oslávencom“

Projekt ,,Darčeky oslávencom“ – Mnoho detičiek nedostáva k svojmu sviatku nič, alebo len úplnú maličkosť, lebo jednoducho nevychádzajú peniažky 🙁 Aby aj tieto detičky mohli tiež niečo dostať, rozhodli sme sa vytvoriť tento projekt, kde môžu ponúknuť pomoc a urobiť tak dieťatko z rodiny v núdzi šťastné 🙂. Myslené nie sú len nové darčeky, hocičo od srdca poteší. Odmenou pre darcov budú rozžiarené detské očká na fotografii, ktorú priloží obdarený

Ručná tvorba

Spájať príjemné s užitočným je našim ďalším cieľom. Chceli by sme premeniť virtuálne priateľstva na skutočné, skĺbiť vlastnú tvorbu so vzájomným spoznávaním. Nadväzovať nové priateľstvá a stráviť príjemné chvíle s užitočnou pomocou pre ľudí, ktorí hľadajú spôsoby „ako“ a nie dôvody „prečo nie“. Boli by sme veľmi rady, keby sa spoločne stretli, vyrábali rôzne krásne výrobky, štrikovali, háčkovali, šili či piekli koláčik, pretože spolu dosiahneme viac ako každý sám. Občianske združenie na tento účel poskytne 15 € na suroviny či materiál každej skupinke a následne bude vyhlásená aukcia výrobku v našej skupine. Dražiteľ získa za zaujímavú cenu tovar a za výťažok z aukcie si nakúpi skupinka, ktorá dielo vytvorila, základné potraviny.