Fotogaléria

Posolstvom pomoci Anjelov nádeje, nie je len pomáhať materiálne, ale aj rodinku v núdzi podporiť, usmerniť, hlbšie riešiť ich problém a tým zamedziť ďalšiemu prehlbovaniu. Nevyhnutným faktorom osobného kontaktu – návštevou u rodinky je porozumenie, pochopenie jeho ťažkej zložitej situácie, nakoľko povzbudenie, záujem, objatie a milé slová sú prejavom empatie, ľudskosti a srdca.