Project details

Napísaná veta nedokáže povedať všetko ako jeden pohľad do rodinky. Hoci sa rodinka snaží sponzorská pomoc si našla správne miesto, o čom nás presvedčili aj žiariace oči detičiek. Snažíme sa pomáhať našim členom skupiny, ktorí riešia svoj problém a aktívne sa zapájajú a podporujú členov skupiny aspoň dobrým slovom. Pomaly uskutočňujeme návštevy a prinášame posolstvá v mene anjelov. Chceme, aby boli šťastní a spokojní, preto nám na nich zaleží :).