V projekte ,,Podporme ľudí v núdzi – farmárov a gazdiniek na Slovensku “ https://www.facebook.com/PodpormeludivnudzifarmarovnaSlove…/ môžu členovia ponúkať z vlastného gazdovstva zeleninu či ovocie, alebo gazdinky môžu napiecť koláče či rôzne pochúťky slovenskej kuchyne na základe objednávky