Projekt ,,Pomoc k prežitiu šikovnými ručičkami“ https://www.facebook.com/pomockprezitiu slúži na pomoc rodinám v ťažkej životnej situácií zo skupiny Skupinová sociálna práca, ktorí sa snažia riešiť svoj problém predajom vlastnoručne vyrobených výrobkov. Projekt Šikovné ručičky je súčasťou projektu Banka s oblečením – Charita shop