Stránka Pomoc pre ľudí v núdzi s overenými výzvami https://www.facebook.com/pomocpreludivnudzisoverenymivyzvami slúži, aby pomohla ľuďom v núdzi, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií a nevedia si pomôcť sami. Výzvu o pomoc si môžu podať len členovia skupiny Skupinová sociálna práca po troch mesiacoch členstva, ktorí sa snažia aj vlastnou činnosťou svoj problém riešiť.